Viraalimarkkinointi

 

Viraalimarkkinointi on mainontaa, jossa mainosviesti kulkee, pääasiassa internetissä, ihmiseltä toiselle nopeasti, kuin virus, linkitysten ja jatkolinkitysten avulla. Siihen liitetään termi WOM (word-of-mouth) ja se perustuu viraaliefekteihin, kuten meemi, puskaradio tai nettijuoru. Jakaessaan mainosviestin esimerkiksi omassa Facebook-profiilissaan, osallistuu asiakas yrityksen markkinointiprosessiin.

Muita viraalimarkkinointiin liittyviä termejä ovat referral marketing, buzz marketing, interactive marketing, electronic form of word-of-mouth sekä internet word-of-mouth. Periaattessa se on siis internetissä suusta suuhun leviävä viesti. Puskaradioon verrattuna viesti vain pysyy samanlaisena, kulkiessaan ympäri sähköistä mediaa.

Mille tuotteille viraalimarkkinointi soveltuu?

Vaikka viraalimarkkinointi on halpaa ja onnistuessaan vertaansa vailla oleva markkinoinnin muoto, ei sen suosiota voi etukäteen ennustaa. Paras tuote tämän kaltaisen markkinoinnin kannalta on kiinnostava ja jollain tavalla kilpailijoistaan erottuva. Markkinointiviestin tekee omaperäiseksi uusi idea, hauskuus ja ravisuttelu. Markkinoinnin tehoa lisää vielä aiheen ajankohtaisuus ja sen levittäminen mielipidevaikuttajien tai laajasti verkostoituneiden ihmisten kautta. Tätä kutsutaan termillä ”seeding”.

Viraalimarkkinointiin liittyy aina oleellisesti sattuma ja on mahdotonta tietää, mikä hokema jää kansan suuhun tai mistä videosta tulee YouTube-hitti. Osana viraalimarkkinointia on myös interaktiivisuus. Esimerkiksi lanseerattaessa uusi tuote, voidaan tapahtumaan pyytää aktiivisia verkkovaikuttajia, jotka kommentoivat sitä reaaliaikaisesti sosiaalisessa mediassa. Se voidaan myös videoida nettiin ja näin kasvattaa potentiaalisesti interaktiivista yleisöä.

Vinkkejä viraalimarkkinointiin

Viral Shares and Likes.

Facebookissa voi luvata ilmaisen lahjan, jonka saa sivustosta tykkäämällä. Lahja tilataan lomakkeella ja sen viereen voi laittaa Kerro kaverille-mahdollisuuden, jolloin viesti menee eteenpäin ja potentiaalisia tykkääjiä tulee vielä lisää.

Kaikki rakastavat hyvää tarinaa. Sen ei tarvitse välttämättä olla video, se voidaan toteuttaa myös esimerkiksi kuvasarjana. Aiheena voi olla mikä tahansa, esimerkiksi kengät, mutta hyvässä tarinassa on aina koukku, joka saa katsojan seuraamaan tarinan loppuun. Se voi olla hauska, kiusoitella salaisuudella tai vedota tunteisiin. Myös yksi kuva voi olla kokonainen tarina.

Tarina voi myös tarjota tietoa tai opettaa. Ihmisiä yleensä innostaa oppia jokin uusi taito tai saada lisätietoa mielenkiintonsa kohteesta. Tämän ei välttämättä tarvitse olla videon muodossa, se voi olla myös esimerkiksi artikkeli.

Viraalimarkkinoiden pelisäännöt

Suomen kuluttajavirasto on laatinut vuonna 2008 ns. viraalimarkkinoinnin pelisäännöt, joiden tehtävänä on mm. rajoittaa sähköpostiviestien lähettämistä markkinointitarkoituksessa ilman vastaanottajan ennakkolupaa. Pelisäännöillä on pyritty saamaan myös kuriin verkkokeskustelut tuotteesta, erityisesti erottamaan aitojen yksityishenkilöiden mielipiteet systemaattisista viesteistä, joissa tuotteen valmistajan edustaja esiintyy yksityishenkilönä.

Leave a Reply