Blogi markkinointivälineenä

Sosiaalinen media on yhä kasvava markkinointiväline erikokoisille yrityksille. Oli yrityksen henkilöstön koko sitten yksi tai tuhat, voi blogia pitämällä luoda yritykselle kasvot verkossa ja nostaa sen tunnettuutta.

Yritysblogin voi perustaa erilliselle blogialustalle, yrityksen omille kotisivuille tai jonkin median tarjoamalle blogialustalle. Kuka blogia sitten kirjoittaakin, tekee hän sen puhtaasti yrityksen edustajana, ei yksityishenkilönä. Muihin nettisivustoihin verrattuna on blogin etuna kommentointimahdollisuus, ajankohtaisuus sekä yrityksen edustamien näkemysten tuominen esiin laajemmin.

Cropped shot of a creative businessperson working in the office

Blogissa voidaan keskittyä esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan tai tuotteisiin, tuotekehitykseen ja ympäristöasioihin. Bloggaaminen on kuitenkin sidottu vahvasti kirjoittajan persoonaan ja se vaatii sitoutumista, mitään äkkimenestystä ei ole luvassa. Blogin pitäminen vaatii bloggaajalta tietyn kirjallisen ilmaisun tason sekä suuren määrän alan asiantuntijuutta. Parhaimmillaan blogi tuo yrityksen lähemmäksi asiakkaita ja rakentaa yrityksen mainetta asiantuntijana sekä mielipidejohtajana.

Edullinen markkinointikeino

Bloggaaminen on hyvin vähäriskinen ja halpa markkinoinnin muoto mutta jos sen kirjoitukset ovat mitäänsanomatonta PR-sanahelinää tai loppumatonta vinkkipalstaa, loppuu lukijan kiinnostus nopeasti. Blogin tehtävä on herättää tunteita, joten kirjoittajan täytyy olla reippaasti jotain mieltä ja ottaa kantaa asioihin. Blogin kirjoitukset eivät voi olla yrityksen viestintäosaston tuottamia virheettömiä tekstejä, niiden paikka on muualla.

Blogien käyttö onnistuneen markkinoinnin lähteenä ei ole yksinkertaista ja blogien pitämisestä hyötyvätkin eniten asiantuntijat, jotka haluavat kerätä itselleen uskollisen seuraajajoukon tuomalla esiin persoonansa sekä mielipiteensä. Heille tunnettavuus on elinehto, joten heillä ei ole mitään syytä pitää mielipiteitään omana tietonaan. Tällä on myös viihdyttävyysarvoa, joka saa lukijat palaamaan yrityksen blogia lukemaan yhä uudelleen.

Pohjimmiltaan yritysblogin tarkoitus on tuottaa yritykselle lisäarvoa sisällöllä. Se houkuttaa uusia ja palaavia asiakkaita, muuttaa ostokäyttäytymistä sekä brändää asiantuntijuutta. Jos blogissa esitellään esimerkiksi tapauksia tai jaetaan muuta hyötytietoa, voi sen linkittää muuhun markkinointiin kuten yrityksen kotisivuille tai henkilökohtaisiin kontakteihin sähköpostien allekirjoituksissa. Erityisesti B2B-bisnekselle on hyötyä blogeista, koska kirjoitukset toimivat viitteinä uusille asiakkaille. Myös jokainen julkaistu artikkeli nostaa yritystä näkyvämmäksi hakukoneissa.

Koska bloggaaminen yleensä ja sen käyttö markkinointiin on lisääntynyt niin suuresti, on kuluttajasuoja-asiamies katsonut aiheelliseksi hieman linjata blogimarkkinoinnin pelisääntöjä. Esimerkiksi blogista tulee selvästi käydä ilmi sitä ylläpitävä yritys, eivätkä yrityksen työntekijät saa yksityishenkilöiksi tekeytymällä mainostaa yrityksen tuotteita tai palveluita missään mediassa. Onkin yrityksen vastuulla tuntea blogimarkkinoinnin lait ja käytännöt sekä tarvittaessa luoda erilliset ohjeet niihin liittyen.

Leave a Reply