Kategoria: Markkinointi

Verkkokaupan markkinointi – nämä tulee ottaa huomioon

Verkkokaupat ovat yleistyneet ja tänä päivänä lähes kaikilla meillä on mahdollisuus perustaa oma verkkokauppa. Ensin sinun täytyy miettiä, mitä tuotteita haluat myydä. Jos myyt esimerkiksi vaatteita, on sinun mahdollista säästää ottamalla tuotekuvat kotona. Se onnistuu …

Ota lainaa viisaasti

  Useimmat suomalaiset ottavat lainaa jossain elämänsä vaiheessa joko yrittämistä tai yksityiselämää varten. Monet nuoret tarvitsevat sitä opiskelunsa rahoittamiseen tai ensimmäisen auton ostoon. Asuntolaina tulee monelle kyseeseen perheen perustamisen aikoihin, ja pienempiä hankintoja tehdään lyhytaikaisilla …

Uudet markkinointikanavat

Nykyisin liiketoimintaa tehdään perinteisten kanavien lisäksi erittäin paljon myös netissä. Verkkomarkkinoinnissa erityisesti sosiaaliset mediat ja web-analytiikan hyödyntäminen ovat herättäneet keskustelua erityisesti yksilön tietosuojasta. Myös verkosta ostaminen on tuonut paineita lainsäädännölle. Toimijoita on nykyisin monenlaisia. sopimaton …

Viraalimarkkinointi

  Viraalimarkkinointi on mainontaa, jossa mainosviesti kulkee, pääasiassa internetissä, ihmiseltä toiselle nopeasti, kuin virus, linkitysten ja jatkolinkitysten avulla. Siihen liitetään termi WOM (word-of-mouth) ja se perustuu viraaliefekteihin, kuten meemi, puskaradio tai nettijuoru. Jakaessaan mainosviestin esimerkiksi …

Markkinoinnin mallit – 4 vai 7P:tä?

Vuonna 1960 yhdysvaltalainen markkinoinnin professori Jerome E. McCarthy kehitteli mallin, ns. markkinointimixin, markkinoinnin kilpailukeinoista. Tämän 4P-mallin kilpailukeinojen perusosia ovat Product, Price, Place sekä Promotion. Nämä suomennetaan yleensä seuraavasti: Tuote, Hinta, Saatavuus tai Jakelu sekä Markkinointiviestintä. …

Markkinoinnin historiaa

  Markkinointia on ihmiskunnan historiassa harjoitettu aina, mutta varsinaisesti markkinoinnin historia alkoi teollisen vallankumouksen mahdollistaessa massatuotannon. Siihen asti tuotteiden tarjoajilla ei ollut paljoakaan kilpailua, sillä kysyntä oli yleensä tarjontaa suurempi ja tuotteet möivät itse itsensä. …

Blogi markkinointivälineenä Sosiaalinen media on yhä kasvava markkinointiväline erikokoisille yrityksille. Oli yrityksen henkilöstön koko sitten yksi tai tuhat, voi blogia pitämällä luoda yritykselle kasvot verkossa ja nostaa sen tunnettuutta. Yritysblogin voi perustaa erilliselle blogialustalle, yrityksen …