Taitava markkinoija tekee näkyvää tulosta

Jokaisessa menestyvässä ja elinkelpoisessa yrityksessä markkinointi on erittäin ratkaiseva ja tärkeä tekijä. Yritys voi palkata markkinoinnista vastaavan henkilön, perustaa ammattitaitoisen markkinointitiimin tai ulkoistaa joko osan tai kaikki tarvittavat markkinointiin liittyvät toimenpiteet. Toisaalta, nykyaikaisen ajattelun mukaan, jokainen yrityksen työntekijä toimenkuvastaan riippumatta voi toimia yrityksen markkinoijana. Mitä markkinointi pohjimmiltaan on? Mikä on markkinoinnin tarkoitus ja miten sitä tulisi harjoittaa?

Ilman markkinointia yritys ei menesty

Markkinointi on aina ollut vaihdantaan perustuvaa tuloksellista liiketoimintaa. Markkinointi voi olla myös kekseliäisyyttä ja loistavien ideoiden saamista ”oikeassa paikassa oikeaan aikaan.” Toimialasta riippumatta jokainen yritys haluaa aina selkeästi ja positiivisesti erottua kilpailijoistaan. Pienestä yrityksestä tuotteineen tai palveluineen voi tulla tunnettu ja menestyvä, kun isommalla yrityksellä voi toisinaan olla vaikeuksia toimivan markkinointisuunnitelman laadinnassa. Toisaalta isommalla yrityksellä on usein ”valtava markkinointikoneisto” takanaan, joten toteuttamiskelpoisia markkinointikampanjoita- ja ideoita voi syntyä nopeallakin aikataululla. Markkinoinnin lähtökohtana ovat aina yrityksen asiakkaat monine tarpeineen.

Erilaiset markkinoinnin muodot toimivat kaikissa yrityksissä

Tutustutaan seuraavaksi yritysten käyttämiin markkinointikeinoihin. Toimivan markkinointisuunnitelman avulla edistetään yrityksen tulevaa myyntiä, joten kaikilla yrityksillä toimialasta riippumatta on käytettävinään useita markkinointia edistäviä keinoja.

  • Sisäinen markkinointi

Sisäinen markkinointi kohdistuu aina yrityksen omaan henkilökuntaan. Sisäisen markkinoinnin tarkoituksena on, että jokainen henkilöstöön kuuluva hyväksyy omalla kohdallaan sekä yrityksen toiminnan että käytössä olevan liikeidean. Yrityksen pitää myös pysyä ajan hermolla ja kehittyä jatkuvasti ajan virran mukana.

  • Ulkoinen markkinointi

Yrityksen ulkoinen markkinointi kohdistetaan aina sekä yrityksen säännöllisille, aktiivisille asiakkaille että myös uusille, potentiaalisille asiakkaille. Ulkoinen markkinointi tarjoaa tietoa yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Ulkoista markkinointia voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa asiakasta kehotetaan myymään vanha puhelimensa tyyliin myy käytetty ja toimiva iphone puhelin hyvään hintaan. Puhelimesta tehdään hinta-arvio ja rahat maksetaan asiakkaan tilille muutaman minuutin kuluessa.

  • Vuorovaikutusmarkkinointi

Vuorovaikutusmarkkinoinnin tarkoituksena on parantaa asiakkaan ja myyjän välillä olevaa vuoropuhelua. Kohtaaminen asiakkaan ja myyjän välillä voi tapahtua verkossa, kasvokkain tai vaikkapa puhelimitse. Myyntituottoa voidaan kasvattaa selvittämällä esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimusten tai asiakasiltojen avulla, minkälaisia tuotteita tai palveluja asiakkaat yritykseltä toivoisivat.

  • Asiakassuhdemarkkinointi

tarkoittaa niin sanottua jälkimarkkinointia, jonka avulla jo yrityksen tuotteen ostaneesta asiakkaasta halutaan pitää hyvää huolta. Suomeksi sanottuna, yritys haluaa ylläpitää jo olemassa olevia nykyisiä asiakassuhteita. Käytännössä ostopäätöksen tehnyt asiakas voi ostaa yrityksen tuotteita uudelleen ja suositella yritystä myös muille tuntemilleen henkilöille.

Nykyaikaisen markkinoinnin tehokkaita tunnuspiirteitä

Jokaisen yrityksen markkinointi on tietyllä tavalla samanlaista erilaisista markkinointikeinoista huolimatta, sillä jokaisen markkinointikampanjan tavoitteena on saada aikaan tunnettuutta ja lisää myyntiä yritykselle. Ostaessaan tuotteita tai palveluja kohderyhmä ikään kuin kertoo yritykselle mitä tarvitaan, jotta kohderyhmän tarpeet voidaan tyydyttää myös jatkossa.

  • markkinointiviestintä, IMC

Integroitu markkinointiviestintä tarkoittaa, että kaikki mahdolliset keinot tullaan koordinoimaan ja yhdistämään yhdeksi tuottavaksi ohjelmaksi. Ohjelman avulla halutaan saada aikaan paras mahdollinen tehokkuus matalilla kustannuksilla. Viestinä, markkinointi ja myynti ovat integroidun markkinoinnin täydellisiä vastakohtia omine erillisine strategioineen.

  • Suunnitelmallisuus

Yrityksen keskeisenä osana markkinoinnin tehtävänä on mahdollistaa yrityksen kasvu, eli nykyisen kysynnän jatkuminen, tuleva kysyntä ja yrityksen suunnitelmissa olevat kasvutavoitteet. Suunniteltu kasvu tulee varmasti pidemmällä aikavälillä toteutumaan, kun yritys osaa kohdentaa kohderyhmilleen oikeanlaista markkinointiviestintää.

  • Erilaistuminen

Yritys haluaa tuotteidensa tai palvelujensa avulla erottua kilpailijoistaan. Markkinointi on suunnattava oikein, jotta asiakkaan ja myyjän kohtaamisessa voidaan lunastaa markkinoinnin välityksellä kohderyhmään kuuluville henkilöille annetut lupaukset.

Leave a Reply