Markkinointi muuttuu jatkuvasti

Markkinonti on siitä mielenkiintoinen liiketoiminnan alue, että se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Nykyään suurin osa markkinoinnista tapahtuukin netin kautta. Yrityksen tärkeimpiä markkinointikanavia ovat nykyisin verkkosivut ja sosiaalinen media. Tietysti markkinoinnin perussäännöt pätevät edelleen. Tuote on oltava helposti saatavissa, asiakaspalvelun tulee olla hyvää ja kanta-asiakkaista on pidettävä hyvää huolta.

Markkinoinnin keinot vaihtelevat tietenkin myös toimialoittain. Paikallisten toimijoiden markkinointi erottuu paljon kansainvälisistä toimijoista. Esimerkiksi paikallisen kampaamon tai ravintolan kannattaa keskittää markkinointinsa vain paikallisille, koska he ovat yritysten kohderyhmää. Kansainvälisesti toimiva vaatteiden verkkokauppa taas joutuu kohdentamaan markkinointinsa paljon laajemmalle alueelle, sillä potentiaalinen markkina-aluekin on laajempi.

Markkinoinnin lisäksi myös muu toiminta on siirtynyt netin puolelle. Asiakkaat muun muassa ostavat yhä useammin mieluummin vaatteensa nettikaupasta, kuin lähtevät kiertelemään kivijalkaliikkeitä. Tämä on pakottanut myös monet vaateliikkeet siirtymään netin puolelle. Kivijalkaliikkeitä suljetaan ja verkkokauppoja avataan jatkuvasti lisää. Nettiin siirtyminen ei myöskään koske ainoastaan vaateteollisuutta, vaan asiakkaat ostavat mielellään verkkokaupasta myös kauneustuotteita, asusteita, eletroniikkaa. Jopa kalusteet, ruokatarvikkeet, lisäravinteet, piilolinssit, ja kodintarvikkeet ostetaan mieluummin netistä.

Markkinoinnin uudet tuulet

Kuten jo totesimme, markkinointi keskittyy yhä enemmän netin puolelle, ja esimerkiksi perinteinen lehti- ja TV-mainonta ovat vähemmän suosittuja. Verkon kautta mainostaminen on usein myös paljon kustannustehokkaampaa, kuin nämä perinteiset mainonnan keinot. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa julkaistu mainos maksaa mainostajalle murto-osan siitä, mitä esimerkiksi TV-mainos. Sosiaalisen median mainoksen voi myös kohdentaa paremmin, niin että mainosrahat eivät mene hukkaan, kun vain potentiaaliset asiakkaat näkevät sen.

Tärkeimmät markkinointikanavat netissä ovat yrityksen verkkosivut ja sosiaalinen media. Verkkosivujen tulee olla selkeät ja ajantasaiset, mikäli kyseessä on verkkokauppa, tulee ostosten tekemisen olla mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Mikäli kyseessä on tavallinen verkkosivu, tulee yhteydenoton silti olla helppoa. Tällä tavalla kaikki mahdollisuudet myyntiin ovat käytössä.

Sosiaalinen media markkinoinnissa

Sosiaalinen media on myös loistava markkinoinnin väline, kun sitä osaa käyttää oikein. Sosiaalisen median kanavia löytyy useita, ja niistä tulee osata valita omalle yritykselle sopivat kanavat. Tällaisia ovat muun muassa Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn ja Pinterest. Facebook on näistä ehkä yritysten puolesta suosituin, ja sen mainoskampanjoita käytetään paljon.

Markkinointia suunnitellessa kannattaa miettiä tarkkaan, mikä on yrityksen kohderyhmää. Mainoksia luodessa sosiaalisessa mediassa voit kohdentaa mainokset oikein ja täten saada mahdollisimman paljon irti mainonnasta. Usein maksukin perustuu mainoksen näkijöiden tai klikkaajien määrään. Tällöin jos mainos on oikein kohdennettu, se on erittäin kustannustehokas. Kohdentamista varten kannattaa luoda yritykselle niin sanottu ostajaprofiili, josta selviää muun muassa seuraavat asiat

  • Ikä
  • Sukupuoli
  • Sijainti
  • Kiinnostukset

Sisällön laadukkuus

Paitsi mainonnan kohdentaminen, myös mainonnan ja markkinoinnin laadukas sisältö on tärkeä seikka verkossa. Sisällön tulisi olla asiakkaalle aidosti mielenkiintoista ja hyödyllistä. Verkosta löytyy todella paljon sisältöä, ja asiakkaiden haaliminen omille sivuille on erittäin kilpailtua. Sisällön tulisi myös olla ajan tasalla. Esimerkiksi asiantuntevan blogin kirjoittaminen sivuille voi olla hyvä tapa saada kävijöitä sivuille. Myös sosiaalisen median postaukset kannattaa suunnitella ja jopa aikatauluttaa etukäteen niin että sisältö pysyy mielenkiintoisena.

Leave a Reply