Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media kuuluu lähes jokaisen nuoren ja aikuisen arkeen. Vaikka sosiaalisen median kanavat vaihtelevat eri ikäryhmillä, moni on silti tavoitettavissa sosiaalisen median kautta päivittäin – jopa monta kertaa päivässä. Tämän vuoksi yritysten on kannattavaa liittyä sosiaaliseen mediaan yrityksenä ja aloittaa markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median markkinoinnista on paljon hyötyä yrityksille

Sosiaalinen media tavoittaa potentiaalisia asiakkaita helposti ja kustannustehokkaasti. Siksi pienenkin yrityksen kannattaa ottaa selvää omista mahdollisuuksista markkinoida sosiaalisessa mediassa. Joillain aloilla sosiaalisessa mediassa aktiivisena oleminen on elinehto, joillain hyvä lisä muuhun viestintään ja asiakaspalveluun ja joillain yrityksillä sosiaalisen median rooli on tarpeellinen, mutta ei merkittävä. Esimerkiksi kiinteistöjä välittävillä yrityksillä, kuten suositulla blok.ai, sosiaalisesta mediasta on paljon hyötyä myynnin edistämisen suhteen. Talojen, asuntojen ja muiden kiinteistöjen kauppoihin saadaan runsaasti vilskettä, kun laadukkaita kuvia ja kohteiden linkkejä jaetaan joko orgaanisesti ryhmien ja keskustelujen relevanteille kohderyhmille tai maksetulla mainonnalla isommalle yleisölle.

Sosiaalisessa mediassa markkinointi saa olla vapaampaa ja helpommin lähestyttävää kuin vaikkapa perinteisessä paperimediassa. Sosiaalisen median markkinointi kehittyy jatkuvasti ja saa uusia olomuotoja. Tällä hetkellä sosiaalisen median markkinoinnissa hyödynnetään erityisesti vaikuttajia, joiden avulla yritys saa vahvistettua brändiään ja herättää luottamusta yleisössä.

Sosiaalisen median markkinointi hyödyttää yritystä myös budjettimielessä: sosiaalisen median markkinointi on hyvin edullista verratuna moneen muuhun markkinointiin. Parhaimmillaan sosiaalisen median markkinoinnista ei tarvitse maksaa mitään, ja se on onnistunutkin erityisesti sosiaalisen median yleistymisen alkuaikoina. Orgaanisesti leviävän markkinoinnin sisällön täytyy olla kuitenkin erittäin suunniteltua ja harkittua, joten usein on järkeämpää laittaa muutamia satoja euroja rahaa markkinointiin ja levittää tietoisuutta yrityksestä ja palveluista sitä kautta.

Edullisen hinnan lisäksi sosiaalisen median markkinointi on melko helppoa jopa aloittelijoille. Alustojen markkinointityökalut on suunniteltu niin, että aloittelijankin on helppo tehdä päätöksiä ja luoda mainoksia. Erityisesti Facebook hyödyntää älykästä mainosalgoritmia, joka osaa esittää mainoksia itse oikealle kohderyhmälle – mainostajan vastuulle jää vain valita kuva, teksti ja käytettävä summa mainokselle. Kynnys lähteä mainostamaan on siis tehty mahdollisimman matalaksi ja helpoksi ylittää kenelle tahansa.

Sosiaalisen median markkinoinnin yksi isoimpia hyötyjä on myös sen mitattavuus. Sosiaalisen median avulla pystytään seuraamaan esimerkiksi verkkokauppaan tulleita klikkejä, mainoksen näyttökertoja ja pikseli-teknologian avulla myös suoria konversioita eli ostoja. Mainosten toimivuudesta saa reaaliaikaista dataa ja tuloksia pystyy analysoimaan helposti ja mainoskampanjoita voi optimoida kesken mainostuksenkin. Vuosien mittaan kerätty data sosiaalisen median markkinoinnista auttaa yritystä tekemään viisaampia markkinointiratkaisuja ja keräämään tietoa yrityksen parhaiten tuottavista kohderyhmistä ja asiakkaista.

Leave a Reply